ქოუჩინგი მენეჯერებისთვის

 ხელმძღვანელის წარმატების საკვანძო ფაქტორია მისი ურთიერთობა თანამშრომლებთან. მართვის ახალი, ქოუჩინგური  მიდგომა ეხმარება ხელმძღვანელებს ჩამოაყალიბონ ნდობაზე დაფუძნებული, მამოტივირებელი და განვითარებაზე  ორიენტირებული ურთიერთობები. მართვის პროცესში ქოუჩინგის ტექნიკის გამოყენება ზრდის სტრატეგიული მიზნების 
მიღწევის ალბათობას, სისწრაფეს და დადებითად აისახება კომპანიის საბოლოო შედეგებზე. პროგრამის გავლის  შედეგად მენეჯერები დაეუფლებიან ქოუჩინგის თანამედროვე მეთოდებს და შეძლებენ შეუსაბამონ ისინი საკუთარ  ინდივიდუალურ მართვის სტილს.

 
ტრენინგის შინაარსი

 

 

• ქოუჩინგის არსი, ძირითადი პრინციპები
• ქოუჩინგური მიდგომის განსხვავება მართვის სხვა მეთოდებისგან
• ქოუჩინგის ფორმატი, მიზნების ეფექტურად ფორმულირება. დაგეგმვის ინსტრუმენტები
• ძლიერი კითხვების დასმის ტექნოლოგია- ორიენტაცია მიზანზე და შედეგებზე, თანამშრომლის პროდუქტიულობის და მოტივაციისზრდაზე
• ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები
• განვითარებაზე მიმართული უკუკავშირის განხორციელების ტექნოლოგია
• თანამშრომელთა ტიპები და მათი მოტივაციის თავისებურებები
• მუშაობა შინაგან ბარიებთან, წინააღმდეგობებთან
• ამოცანის დასახვა ქოუჩინგური მიდგომის გამოყენებით
• ქოუჩინგის ინსტრუმენტები ხედვებისთვის, პროექტული დაგეგმარებისთვის და ეფექტური გადაწყვეტილებებისთვის

აუდიტორია: 

  • ნებისმიერი პროფესიის ადამიანები, ვინც დაინტერესებულია ქოუჩინგის სწავლით და გამოყენებით

ხანგრძლივობა: 2 დღე; (10:00-18:00); 

ღირებულება:490 ლარი (ღირებულებაში შედის სადილი და 2 ყავის შესვენება)

 
გაიარეთ რეგისტრაცია
მსგავსი პროგრამები
ქოუჩინგის მეცნიერება და ხელოვნება
4 მოდულიანი სასერთიფიკატო პროგრამა "ქოუჩინგის მეცნიერება და ხელოვნება" არის ქოუჩინგის შესასწავლი უნი...
იხილეთ ვრცლად
ქოუჩინგი პირად ცხოვრებასა და კარიერაში
იმისთვის, რომ ისწავლოთ და გამოიყენოთ ქოუჩინგი, არანარი წინასწარი მომზადება და ცოდნები არ არის საჭირო...
იხილეთ ვრცლად
მაღალეფექტური გუნდების ქოუჩინგი
წარმატებული კომპანიები, პროექტები და პროდუქტები იქმნება გუნდის ეფექტიანი  ურთიერთქმედებ...
იხილეთ ვრცლად
შესავალი ქოუჩინგში
ერთდღიანი სასწავლო კურსი, რომლის ფარგლებში თქვენ შეისწავლით ქოუჩინგის ძირითად პრინციპებს,გაეცნობით მ...
იხილეთ ვრცლად
ქოუჩინგი ლიდერებისთვის თამუნა ჩიჩუასთან ერთად - არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში
  პროგრამის შესახებ4 დღიანი პროგრამა დაბალანსებულია სასწავლო და სარელაქსაციო აქტივობებით.სასწა...
იხილეთ ვრცლად
პროფესიის არჩევის ეფექტური გზები
პროფესიაზე და კარიერულ გზაზე დაფიქრება უმნიშვნელოვანესი ეტაპია მოზარდების ცხოვრებისეულ გზა...
იხილეთ ვრცლად