14 .05 .2018
მენეჯმენტური ქოუჩინგი ბიზნესში
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
01 .05 .2018
ემოციური განათლება
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
ჩვენი პროგრამები
NLP - ნეირო ლინგვისტური პროგრამირება
  ნეირო ლინგვისტური პროგრამირება მოიცავს ადამიანური კომუნიკაციის და რეალობის შექმნის სისტემურ ...