ჩვენი პროგრამები
ქოუჩინგი მშობლებისთვის
მშობელი, როგორც ქოუჩიპროგრამის ავტორი ფსიქოლოგიის დოქტორი, ერიქსონის საერთაშორისო ქოუჩინგის უნივერსი...