ბლოგი
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
ემოციები ბიზნესში The Economist
იხილეთ ვრცლად
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
ლიდერის შინაგანი ძალა. ქოუჩინგი, როგორც პერსონალის მართვის მეთოდი
იხილეთ ვრცლად
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
რატომ არ შეგვიძლია აუცილებელი ცვლილებების გატარება?
იხილეთ ვრცლად
ქოუჩინგი, როგორც პერსონალის განვითარების ინსტრუმენტი
ქოუჩინგის ამოცანაა დაეხმაროს ადამიანს მისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებასა და რეალიზებაში, შესაბამისად, ქოუჩინგი შეიძლება ეხებოდეს ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს
იხილეთ ვრცლად