პიტერ სტეფანი

ტრენერი
  • პიტერ სტეფანი - ფიზიკის დოქტორი
  • სერტიფიცირებული პროფესიონალი ქოუჩი ICF PCC, ტრენერი
  • გადაწყვეტილების მიღების და ჩეინჯ-მენეჯმენტის სპეციალისტი
  • 17 წელი მუშაობდა კორპორატიული მეთვალყურისა და მმართველის პოზიციებზე, დღეს მართავს წარმატებულ საკონსულტაციო კომპანიას.
  • ფიზიკის დარგში 35-ზე მეტი მეცნიერული ნაშრომის ავტორი, მიღებული აქვს 200-ზე მეტი ჯილდო. პიტერი ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ის აღფრთოვანებული და შთაგონებულია ტვინში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებით და სამყაროს კომპლექსურობაზე ფიქრით.