მარია კოვცური

  • Erickson International-ის სერტიფიცირებული ბიზნეს-ტრენერი (PCC, ECPC)
  • პრაქტიკოსი ქოუჩი ოჯახების და მშობლების მიმართულებით, 3 შვილის დედა