პროგრამა საბაზისო ქოუჩინგი
სერტიფიცირება ემოციურ ინტელექტში
სასერტიფიკატო პროგრამა 'მაღალეფექტური გუნდების ქოუჩინგი'
ტრენინგი 'მოლაპარაკების ძალა'
სასერტიფიკატო პროგრამა 'ქოუჩინგის მეცნიერება და ხელოვნება' (მე-3 ნაკადი)
ღია კარის დღე